Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2015

17:10
17:10
17:09
17:09
7232 a947 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viainspirations inspirations
17:08
preferuję znajomości przesycone przyjacielskimi obelgami niż nadmierną słodkością
Reposted fromcorin corin viainspirations inspirations
17:08
17:07
17:07
5563 9c12 390
Coben "Zachowaj spokoj" 11
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaToshi Toshi
17:07
4253 6315 390
Był 1 maja 1947 roku, kiedy licząca sobie 23 wiosny Evelyn McHale podczas urodzinowej imprezy swojego ukochanego została poproszona przez niego o rękę. Opuszczając towarzystwo dziewczyna robiła wrażenie bardzo szczęśliwej. Jak wiadomo damskie umysły to maszynki przeczące wszelkim prawom logiki (stąd i powiedzenie, że kobieta zmienną jest). Kiedy McHale dotarła do swego domu w Nowym Jorku, napisała taki list: „Mój narzeczony poprosił mnie, bym poślubiła go w czerwcu. Nie sądzę, abym była dobrą żoną dla kogokolwiek. Będzie mu zdecydowanie lepiej beze mnie.” Następnie wjechała na najwyższy punkt widokowy Empire State Building i skoczyła. Lądując wkomponowała się w limuzynę należącą do oficjeli ONZ. Zdjęcie, które widzicie, wykonał Robert Wiles, przechodzący nieopodal student fotografii. 11 dni później opublikowano je w magazynie LIFE z podpisem „Najpiękniejsze samobójstwo”.
Reposted frommental-cat mental-cat viaToshi Toshi
17:05
2542 5468 390
Buszujący w zbożu
Reposted fromcorin corin viaToshi Toshi
17:05
1631 74ad 390
Reposted fromwhatelseisthere whatelseisthere viaToshi Toshi
17:05
9682 c178 390
Reposted fromsiara siara viaToshi Toshi
17:04
7863 17dd 390
#akademiasztuki
17:04
7399 a197 390
Reposted fromkropq kropq viaarrependimento arrependimento
17:02
3086 09df 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viaarrependimento arrependimento
17:02
Nie mam już cierpliwości do pewnych rzeczy, nie dlatego, że stałam się arogancka, ale po prostu dlatego, że osiągnęłam taki punkt w moim życiu, gdzie nie chcę tracić więcej czasu na to, co mnie boli lub mnie nie zadowala. Nie mam cierpliwości do cynizmu, nadmiernego krytycyzmu i wymagań każdej natury.
Straciłam wolę do zadowalania tych, którzy mnie nie lubią, do kochania tych, którzy mnie nie kochają i uśmiechania się do tych, którzy nie chcą uśmiechnąć się do mnie. Już nie spędzę ani minuty na tych, którzy chcą manipulować. Postanowiłam już nie współistnieć z udawaniem, hipokryzją, nieuczciwością i bałwochwalstwem. Nie toleruję selektywnej erudycji, ani arogancji akademickiej. Nie pasuję do plotkowania. Nienawidzę konfliktów i porównań. Wierzę w świat przeciwieństw i dlatego unikam ludzi o sztywnych i nieelastycznych osobowościach. W przyjaźni nie lubię braku lojalności i zdrady. Nie rozumiem także tych, którzy nie wiedzą jak chwalić lub choćby dać słowo zachęty. Mam trudności z zaakceptowaniem tych, którzy nie lubią zwierząt. A na domiar wszystkiego nie mam cierpliwości do wszystkich, którzy nie zasługują na moją cierpliwość.
— José Micard Teixeira
Reposted fromtomowa tomowa viadreamadream dreamadream
17:01
Reposted fromhagis hagis viadreamadream dreamadream
17:01
9321 48e4 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
17:01
9331 b95b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
17:00
9368 42ea 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl